Όροι Ταξιδίων


Διαβάστε προσεκτικά τους κατωτέρω αναφερόμενους Γενικούς Ορους Συμμετοχής στις οργανωμένες εκδρομές του Tasios Travel που συμφωνούν με την Κοινοτική Οδηγία 90/314.

1. Ευθύνες Tasios Travel και εκδρομέων
Η Εταιρία μας λειτουργεί ως μεσάζων μεταξύ ταξιδιωτικών γραφείων, μεταφορικών μέσων (πλοίων, αεροπλάνων, πούλμαν κ.λ.π.) και ξενοδοχείων. Δε φέρει δε καμία ευθύνη για ανωμαλίες που θα προκύψουν πριν, μετά ή κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος όπως:

 • Αλλαγές, καθυστερήσεις ή ακυρώσεις προγραμματισμένων δρομολογίων κάθε μορφής. Οι προβλεπόμενες αεροπορικές εταιρίες και ώρες αναχωρήσεων στις περιγραφές των εκδρομών έχουν βασιστεί στα προγράμματα / δημοσιευμένα δρομολόγια που ίσχυαν κατά την έκδοση του προγράμματος.
 • Ατυχήματα, ασθένειες ή δυσάρεστες οργανικές επιπτώσεις από κλιματολογικές συνθήκες, αδυναμία προσαρμογής σε διαφορετικές χρονικές ζώνες (jetlag), υψόμετρο, επιδημίες, τροφικές δηλητηριάσεις ή ανεπαρκείς συνθήκες καθαριότητας.
 • Οποιεσδήποτε δυσχέρειες που μπορεί να προκληθούν από απρόβλεπτες καταστάσεις όπως δυσμενείς καιρικές συνθήκες, απεργίες, πραξικοπήματα, πολέμους, αεροπειρατείες, πυρκαγιές, σεισμούς, πλημμύρες και οποιαδήποτε άλλη ανάγκη ή κατάσταση ανωτέρας βίας.

• Φθορά, απώλεια ή κλοπή συσκευών, προσωπικών αντικειμένων, χρημάτων ή ταξιδιωτικών εγγράφων και οποιασδήποτε συνέπειας από εγκληματική ή άλλη αξιόποινη πράξη.

2. Ξενοδοχεία
Ολα τα χρησιμοποιούμενα από την εταιρεια μας  ξενοδοχεία έχουν τη νόμιμη και εν ισχύει άδεια λειτουργίας που απαιτείται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους υποδοχής. Τα δωμάτια των περισσοτέρων ανά τον κόσμο ξενοδοχείων έχουν μελετηθεί για να φιλοξενούν δύο κλίνες. Τα τρίκλινα δωμάτια είναι δίκλινα με επιπλέον ντιβάνι. Τα τετράκλινα είναι δίκλινα με δύο επιπλέον πτυσόμενα ντιβάνια, στο ιδιο δωμάτιο και δεν το συνιστούμε διότι δεν υπάρχει ελεύθερος χώρος.
Τα δωμάτια είναι στη διάθεση των ενοίκων από τις 12.00 της ημέρας της άφιξης ως τις 12.00 της ημέρας της αναχώρησης.
Σε περίπτωση που θα χρειαστεί να παραταθεί το ταξίδι για λόγους ανωτέρας βίας (κακοκαιρία, αναβολή δρομολογίων, απεργία κ.λ.π.) οι εκδρομείς υποχρεούνται να πληρώσουν τα επιπλέον έξοδα για τις παραπάνω μέρες για επιπλέον έξοδα διαμονής, διατροφής, εισιτηρίων επιστροφής ή για διαφορά τιμής που θα προκύψει από την αλλαγή πλοίων ή αεροπλάνων.

3. Υποχρεώσεις πελατών
Οι συμμετέχοντες στα οργανωμένα ή μεμονωμένα ταξίδια  είναι επίσης αποκλειστικά υπεύθυνοι για την έγκαιρη εξασφάλιση και διαφύλαξη των απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατηρίων κ.α.) καθώς και για την γνησιότητα των δηλώσεών τους στις ελληνικές ή ξένες νομισματικές και τελωνειακές αρχές. Επίσης αν έχετε κάποιο πρόβλημα ή παράπονο κατά τη διάρκεια της εκδρομής θα πρέπει να απευθυνθείτε στον τοπικό πράκτορα ή το ξενοδοχείο ή το εστιατόριο από όπου προέρχεται το παράπονο για να βοηθήσει και συχνά μπορεί να επιλύσει προβλήματα ή παράπονα επιτόπου και όχι μετά το τέλος της εκδρομής στο τουριστικό γραφείο από όπου πλέον είναι σχεδόν ακατόρθωτο να δώσει λύσεις.
Στην περίπτωση που ο πελάτης θα διακόψει το ταξίδι του με δική του απόφαση και αποχωριστεί από την ομάδα, δε δικαιούται καμιά περαιτέρω υπηρεσία ή αποζημίωση και τα έξοδα οποιασδήποτε μετακίνησης εκτός ομάδας, βαρύνουν αποκλειστικά τον ίδιο, καθώς και η ευθύνη από την κατ/ιδίαν συνέχιση του ταξιδιού. Εξ άλλου ο πελάτης υποχρεούται να διαμαρτυρηθεί γραπτώς και εντός προθεσμίας επτά ημερών από την επιστροφή της εκδρομής για τυχών παραλείψεις και πλημμελή εκτέλεση αυτής. Σε επιστολές παραπόνων που θα αποσταλούν μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας η εταιρεια μας  διατηρεί το δικαίωμα να μην απαντήσει.

4. Ασφάλιση
Για τις εκδρομές εξωτερικού όταν αναγράφεται στα "περιλαμβανομενα " του εντύπου μας. Η  εταιρεια μας  έχει συνάψει ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής επαγγελματικής ευθύνης που καλύπτει τυχόν αξιώσεις πελατών οι οποίες προέρχονται από τη μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση της εκδρομής καθώς επίσης καλύπτει σε περίπτωση πτώχευσης και την υποχρέωση επιστροφής των καταβληθέντων καθώς και τον επαναπατρισμό των εκδρομέων.
Συνιστούμε στους συμμετέχοντες στις εκδρομές  ότι υπάρχει δυνατότητα προαιρετικής επιπλέον ταξιδιωτικής ασφάλισης ζωής και προσωπικών ατυχημάτων.

5. Κρατήσεις θέσεων
Για να είναι έγκυρη οποιαδήποτε κράτηση θέσης πρέπει να συνοδεύεται από προκαταβολή ίση με το 30 % της τιμής συμμετοχής για κάθε θέση. Τηλεφωνικές ή άλλου είδους κρατήσεις που δεν επικυρώνονται εντός 48 ωρών με πληρωμή της ανάλογης προκαταβολής δεν υποχρεώνουν το γραφείο μας να δεσμευει θέσεις. Η εξόφληση του υπολοίπου γίνεται προκαταβολικά τουλάχιστον 10 μέρες πριν την έναρξη του ταξιδιού. Εάν ο πελάτης δεν έχει εξοφλήσει το υπόλοιπο ποσό 10 μέρες πριν την έναρξη του ταξιδιού, θεωρείται πως έχει ακυρώσει τη συμμετοχή του στο ταξίδι, χωρίς δικαίωμα αναίρεσης της ακύρωσης.

6. Ακυρώσεις
Σε περιπτώσεις ακύρωσης συμμετοχής κράτησης οδικής ή αεροπορικής εκδρομής ή ταξιδιού με ιδιωτικό αυτοκίνητο για οποιονδήποτε λόγο έχει σαν επακόλουθα τα παρακάτω:
α) Ακύρωση συμμετοχής μέχρι 21 μέρες πριν την έναρξη της εκδρομής,παρακρατώνται για εξοδα γραφείου 25 €, στις εκδρομές & διακοπες της Ελλάδας και 60 € στις εκδρομές εξωτερικού.
β) Ακύρωση συμμετοχής από 20-14 μέρες πριν την έναρξη της εκδρομής, παρακρατείται το 40 % της αξίας της εκδρομής.
γ) Ακύρωση συμμετοχής από 13-7 μέρες πριν την αναχώρηση της εκδρομής, παρακράτηση το 60 % της αξίας της εκδρομής.
δ) Ακύρωση συμμετοχής σε λιγότερο από 6 μέρες πριν την αναχώρηση της εκδρομής παρακρατείτε έως και ολόκληρη η αξία της εκδρομής και δεν γίνεται δεκτή για οποιονδήποτε λόγο. Ο πελάτης που αδυνατεί να συμμετάσχει στο ταξίδι για το οποίο έχει ήδη πληρώσει προκαταβολή ή εξόφληση μπορεί να μεταφέρει την κράτησή του σε άλλο πρόσωπο που πληροί τους όρους για το ταξίδι αφού ενημερώσει την εταιρεια μας 5 μέρες πριν την αναχώρηση. Ο πελάτης που αποδέχεται τη συμμετοχή του στην εκδρομή αυτή ευθύνεται το ίδιο έναντι του γραφείου για το οφειλόμενο του υπολοίπου του ποσού καθώς και για ενδεχομένως πρόσθετα έξοδα αυτής.
ε) Ο πελάτης που κάνει κράτηση σε λιγότερο από 6 μέρες πριν την αναχώρηση της εκδρομής και ακύρωση την επομένη έχει ακυρωτικά 100 %.

6α. Ακυρώσεις Κρουαζιερών
Για τις κρουαζιέρες ισχύουν διαφορετικοί όροι ακυρώσεων σύμφωνα με τους ορους κάθε ναυτιλιακής ετερείας δηλ. ακυρώσεις από 45-31 μέρες πριν την αναχώρηση,παρακράτηση 25% της αξιας συμμετοχής .

 • Ακύρωση 30-14 μέρες πριν την αναχώρηση,παρακράτηση 50% της αξίας συμμετοχής.
 • Ακύρωση σε λιγότερο από 13 μέρες παρακράτηση 100% της αξίας.
 • Την ακύρωση συμμετοχής χωρίς ακυρωτικά δεν στοιχειοθετούν αλλαγές ώρας πτήσεων από πρωί σε βράδυ ή το αντίστροφο, ούτε αντικατάσταση ξενοδοχείων με άλλα ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, ή αναγκαστικές αλλαγές στο πρόγραμμα που δεν αλλάζουν σημαντικά τον χαρακτήρα του ταξιδιού καθώς και ασθένειες, ατυχήματα ή ιατρικές επεμβάσεις.
 • Επίσης ακυρώσεις,λόγω της μη τακτοποίησης σε διατυπώσεις/Βίζες,επιβαρύνουν με τα αντίστοιχα ακυρωτικά τους συμμετέχοντες.
 • Η ακύρωση πρέπει να γίνεται γραπτώς από τον πελάτη στο γραφείο ή μέσω fax ή με τηλεγράφημα.


Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση υποθέσεων σχετικά με την σύμβαση συμμετοχής στα ταξίδια που οργανώνει η εταιρεια μας  είναι τα δικαστήρια Θεσσαλονικης.

7. Πραγματοποίηση ή ακύρωση εκδρομής
Για την πραγματοποίηση των εκδρομών απαιτείται ελάχιστος αριθμός ατόμων, ίσος με 15 (δεκαπέντε) σε αεροπορικό πρόγραμμα και για οδικό πρόγραμμα απαιτείται 25 (είκοσι πέντε). Η  εταιρεια μας  διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποιοδήποτε ταξίδι εάν η συμμετοχή κριθεί ανεπαρκής και οφείλει να ενημερώσει τους πελάτες τουλάχιστον επτά μέρες πριν την αναχώρηση της εκδρομής με την επιστροφή των χρημάτων που έχουν προκαταβάλει οι πελάτες.
Η  εταιρεια μας  έχει το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές στο πρόγραμμα καθώς και το δικαίωμα αντικατάστασης του ξενοδοχείου/ών με άλλο ιδίας ή ανωτέρας κατηγορίας. Οι αλλαγές αυτές είναι δυνατόν να γίνουν πριν αρχίσει το ταξίδι ή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να τις δεχτούν.

8. Τιμές
Ολες οι αναγραφόμενες τιμές υπολογίστηκαν με βάση τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και τους αεροπορικούς ναύλους που ίσχυαν την περίοδο έκδοσης του προγράμματος. Οι τιμές αυτές είναι δυνατόν να αυξηθούν απροειδοποίητα σε περίπτωση αλλαγής των αεροπορικών ναύλων, ανατιμήσεις ξένων συναλλαγματικών μονάδων ή οποιασδήποτε ανατροπής των αρχικών κοστολογικών δεδομένων. Η αλλαγή της τιμής μπορεί να γίνει μέχρι και 20 μέρες πριν από την έναρξη του ταξιδιού και δεν αποτελεί δικαιολογία για ακύρωση συμμετοχής.

9. Διαβατήρια, θεωρήσεις και Υγειονομικές διατυπώσεις
Για όλους τους συμμετέχοντες στις οργανωμένες εκδρομές απαιτείται η κατοχή ισχύοντος διαβατηρίου ή Βίζα οπου χρειάζεται. Ξεναγήσεις, εκδρομές, μουσεία. Στις εκδρομές των Χριστουγέννων, Νέου Ετους, Αποκριάς και Πάσχα οι επισκέψεις σε μουσεία και άλλους Αρχαιολογικούς χώρους πιθανόν να μην πραγματοποιηθούν ή να γίνουν σε διαφορετική από την προβλεπόμενη μέρα λόγω αργιών και μη λειτουργίας τους.

10. Αποσκευές
Οι εκδρομείς δικαιούνται δωρεάν μεταφοράς μιας βαλίτσας 20 κιλών και μιας xειραποσκευής.

11. Πούλμαν

 • Οι θέσεις στα λεωφορεία στις οδικές εκδρομές εξωτερικού αλλάζουν καθημερινά. Στις εκδρομές Ελλάδας είναι σταθερές και δίνονται με σειρά προτεραιότητας εγγραφής.
 • Το κάπνισμα εντός του πούλμαν απαγορεύεται.
 • Η φράση "μέσω της πόλης" δηλώνει την ένδειξη κατεύθυνσης δρομολογίου και όχι την διέλευση και περιήγηση της αναγραφόμενης πόλης.
 • Η φράση "θα δούμε" την από το πούλμαν εξωτερική άποψη του εκάστοτε σημείου - κτιρίου.


12. Δηλώσεις συμμετοχής
Η συμμετοχή σας σε οποιαδήποτε εκδρομή του γραφείου μας δηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής του προγράμματος.    

 

   
Διαβάστε προσεκτικά τους κατωτέρω αναφερόμενους Γενικούς Ορους Συμμετοχής στις οργανωμένες εκδρομές του Tasios Travel ...
Mailing List

Γράψτε το email σας για να λαμβάνετε νέα και προσφορές μας


active³ 4.7 · © 2000 - 2007 IPS Ltd · Όροι χρήσης